×

Tenapors


Labs risinājums aukstam laikam!!! Ienāc, apskaties!

PREČU KATALOGS SKATĪT ŠEIT

Serviss

Piedāvājam kvalitatīvu siltumtehnikas, santehnikas, solāro sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu visā Latvijas teritorijā.

Mūsu uzņēmumā strādā speciālisti ar desmit gadu darba pieredzi. Ik gadu pārdodam vairāk kā 1000 apkures iekārtas un izbūvējam ap 100 katlu mājas.

Izstrādāsim individuālus risinājumus, piedāvājot mūsdienīgu instalāciju tehnoloģiju, ātru darbu izpildi un garantijas. Sniedzam bezmaksas konsultācijas, izbraucam uz objektiem, kā arī sagatavojam materiālu un darba izmaksu tāmes. Visi pakalpojumi un produkti ir nodrošināti ar garantijām un servisa apkalpošanu.

SERVISA PIETEIKUMS

Servisa gadījuma pieteikumu lūdzam iesniegt rakstiski norādot sekojošu informāciju:                                

- iekārtas modeli

- iekārtas iegādes darījuma dokumentus

- iekārtas ražotāja sērijas numuru

- adresi, kurā ir uzstādīta iekārta

- meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas uzstādīšanu

- meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas pirmo  palaišanu darbībā un nodevis iekārtu ekspluatācijā

- defekta apraksts

- defekta foto

SERVISA PAKALPOJUMU IZMAKSAS (attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu darba dienās)

Pirmreizējā garantijas palaišana un pieņemšana apkalpošanā, kā arī ikgadējā katla apkope:
 
- gaisa granulu krāsnis – 85.00 eur 
- granulu krāsnis ar centrālo apkuri - 120.00 eur  (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai)
- granulu katls ar centrālo apkuri – 150.00 eur  (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai)

- Telpas termostata pieslēgšana un konfigurēšana - 20.00 eur  (ja ir pieteikta pirmreizējā palaišana)

- Transporta izmaksas izbraucot uz klienta pieteikto objekta adresi tiek saskaņotas ar servisa pakalpojuma sniedzēju.

- Garantijas laikā defektēšanas un remantdarbu izmaksas objektā - transporta izmaksas tiek saskaņotas ar servisa pakalpojuma sniedzēju. Garantijas laikā veiktie darbi klienta objektā ir bezmaksas, ja iekārta ir uzstādīta atbilstoši tehniskajām apkalpošanas prasībām

- Pēcgarantijas izsaukuma izmaksas: 50.00 eur par pirmo darba stundu objektā + 30,00 eur  par katru nākamo + transporta izmaksas + PVN

Papildus darbu izmaksas ir jāsaskaņo iepriekš.

Servisa darbu un darbinieku koordinators - 29 403 622

Servisa tehniskās konsultācijas telefoniski no 9.00-17.00 darba dienās - 26 31 2222

E-pasts: serviss@intersol.lv

SMS - 29 403 622; 26 31 2222